• En
  • כלכלנים חברתיים – הרצאה על כלכלה ותעסוקה של חרדים, והרצאה על תעסוקת ערביי ישראל – ניצה (קלינר) קסיר

    בחודשים מרץ ואפריל 2019 העבירה ניצה (קלינר) קסיר, בתכנית לכלכלנים חברתיים בתל-אביב, שתי הרצאות מקיפות – האחת על החברה החרדית והשנייה על החברה הערבית. שתי ההרצאות ניתנו בחודשים אפריל מאי גם במכון ון-ליר.