כלכלנים חברתיים – ניצה (קלינר) קסיר – ערבים בשוק העבודה: מגמות, השלכות ומדיניות

ניצה (קלינר) קסיר הרצתה בתכנית הכלכלנים החברתיים בירושלים, בתאריך ה-12.7.2017, על שוק העבודה של ערביי ישראל. ההרצאה, התבססה על סדרה רחבה של מחקרים שבצעה בנושא בעשור האחרון.

את ההרצאה פתחה קסיר בהצגת נתונים ובתיאור של המצב הכלכלי הטוב במשק, משם עברה לניתוח האתגרים העומדים בפניו והתייחסה למפתח לשילוב כלכלי חברתי ולמוביליות חברתית בקרב אוכלוסיות מגוונות.

לאחר ההקדמה הציגה קסיר עובדות מרכזיות וניתוח של שוק העבודה של ערביי ישראל, והמשמעויות של השילוב החלקי של ערביי ישראל בשוק העבודה הן על החברה הערבית והן על כלל האוכלוסייה. משם עברה להמלצות מדיניות – רציונל וכיוונים נדרשים (כולל התייחסות לצעדים שכבר ננקטו הן על ידי הממשלה והן על ידי המגזר השלישי). את ההרצאה היא חתמה בהצגה וניתוח של הדמוגרפיה – נתונים והשלכות.