כלכלנים חברתיים – ניצה (קלינר) קסיר – פרדוקס העוני בחברה החרדית: נתונים, תרבות ומשמעויות למדיניות

המשנה ליו”ר, ניצה (קלינר) קסיר, הציגה במכון ון-ליר בירושלים בתכנית הכלכלנים החברתיים, הרצאה בנושא “פרדוקס העוני בחברה החרדית: נתונים, תרבות ומשמעויות למדיניות”.

את ההרצאה פתחה קסיר בהצגה של המכון החרדי למחקרי מדיניות, ולאחר מכן עברה להציג את הפרדוקס הקיים בעוני בחברה החרדית: מצד אחד מדובר באוכלוסייה שכמחצית ממנה נמצאת מתחת לקו העוני הרשמי של מדינת ישראל, ומצד שני מדובר באוכלוסייה שמרביתה מרוצה ממצבה הכלכלי ואינה חשה ענייה. קסיר הציגה נתונים והסברים לפרדוקס זה.