כנס ג’וינט ישראל תבת – ניצה (קלינר) קסיר – כלכלה וקו העוני בחברה החרדית

המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, ניצה (קלינר) קסיר, הרצתה בכנס שערך ארגון הג’וינט בישראל בנושא “עולם העבודה העתידי והחברה החרדית”. במהלך המושב הראשון שבו נערך שיח בין קובעי מדיניות לבין נציגי קהילות חרדיות, עסקה קסיר בסוגיית העוני בחברה החרדית ואת ההתייחסות הראויה לסוגיית מדידת העוני.

בין הדברים הציגה קסיר נתונים שונים המלמדים על דרכי ההתמודדות הייחודיים של הקהילה החרדית עם רמת ההכנסות הנמוכה הקיימת בה, לדוגמה: סל הוצאות שונה, תרבות הצריכה הייחודית, וארגוני הסיוע הפנים קהילתיים העורכים מכירות חסד במחירים מוזלים ועוד. כל אלו מסייעים להתמודדות נאותה יותר עם ההכנסה הנמוכה. לאור זאת, יש צורך בהבנה כי טיפול בעוני בחברה החרדית מצריך הבנה והגדרה נכונה של העוני בכדי למקד את הסיוע בנזקקים האמיתיים מתוך החברה, ובנוסף הוא מצריך היכרות ושיתוף פעולה עם גורמים פנימיים ועם המנגנונים הקהילתיים.