כנס הקרן לידידות וכלכליסט לצמצום העוני והפערים החברתיים בישראל – ניצה (קלינר) קסיר – פאנל: איך יוצאים מהפלונטר

ניצה (קלינר) קסיר, עמיתה בכירה במכון החרדי למחקרי מדיניות, השתתפה בכנס הקרן לידידות וכלכליסט לצמצום העוני והפערים החברתיים בישראל, בפאנל "איך יוצאים מהפלונטר?".

להלן עיקרי ההרצאה:

התמודדות עם העוני

בחושבנו על מתמודדים עם העוני עלינו לזכור כי עוני אינו רק הכנסה נמוכה, אלא מתבטא בממדים נוספים: רמת חינוך נמוכה, בריאות ירודה ועוד. לכן, הטיפול בעוני מחייב טיפול בכל הממדים – לא רק בהיבט של היחלצות מעוני אלא גם בהתמודדות עם העוני, על כל ממדיו.

בנוסף, כשבאים לבחון את סוגיית העוני וההתמודדות עמה, חשוב לזכור שמאפייני העוני והסיבות לעוני שונים ממשפחה למשפחה. אין סיבה או מאפיין יחיד לעוני, ולכן גם הפתרון צריך להיות מורכב ממכלול של פתרונות.

בהסתכלות על מאפיין כושר העבודה, עבור אנשים שאינם מסוגלים לצאת לעבודה או שכושר השתכרותם מוגבל, מערכת הקצבאות היא כלי חשוב ומרכזי להתמודדות עם העוני. ראוי לזכור שרמת הקצבאות היום בישראל נמוכה יחסית למקובל במדינות מערביות אחרות.

לגבי מי שמסוגל להשתלב בשוק העבודה ויכול להשתכר ברמה ראויה, אין ספק שעבודה בשכר היא הדרך המועדפת והרצויה להיחלצות מעוני. ההשתלבות בתעסוקה בשכר הולם תוביל להגדלת ההכנסות העצמיות של משק הבית, וכך לא יזדקק להסתמך על אחרים. להגדלת ההכנסות העצמיות השלכות נוספות – מנתק את העוני הבין דורי, משפיע על המעמד החברתי של משק הבית ועוד. חשוב לזכור שאין פתרון אחד לסיוע בהגדלת ההכנסות העצמיות, וקיימים פתרונות רבים שצריכים להביא בחשבון בעיצוב צעדי המדיניות. שילוב הולם בעבודה דורש שילוב בתעסוקה שתקנה הכנסה סבירה, שתאפשר לחלץ מעוני ואף מעבר לכך.
כלים רבים יכולים לסייע לקידום בתעסוקה, ובכלל זה: הכשרות מקצועיות, סולמות קריירה ועוד. בתחום הקידום תעסוקתי, מדינת ישראל נמצאת בפיגור יחסית להתפתחויות בעולם המערבי. עם זאת, בשנים האחרונות נעשים מספר צעדים לפיתוח תכניות קידום במשרד הכלכלה ובג'וינט.

מס הכנסה שלילי

אחד מהכלים החשובים להעלאת התמורה מעבודה הוא מס הכנסה שלילי (מענק עבודה). מענק זה פועל ישירות להעלאת התמורה למועסקים, וחשוב שהוא יופעל בשילוב צעדים נוספים, כמו העלאת רמת שכר המינימום. היתרון הגדול של מענק עבודה בכך שהוא מטפל ישירות באוכלוסיות המשתכרות הכנסה נמוכה, ובניגוד לקצבאות אינו מתמרץ לצאת משוק העבודה. הניסיון שנצבר ממחקרים שנערכו בעולם מלמד שמענק העבודה תורם להתמדה של המועסקים בעבודה ובכך תורם לשיפור המצב הכלכלי של העובדים המקבלים אותו.

בישראל הונהג בהדרגה מס הכנסה שלילי ב-2008. אך, גם היום בשלהי 2016 רמתו נמוכה בהשוואה בינלאומית. גובה המענק המקסימלי בישראל הוא כ-16% מהשכר, בעוד שבארה"ב הוא עומד על כ-45%, בדומה לשיעור במדינות נוספות בעולם. אין ספק שמענק עבודה ("מס הכנסה שלילי") הוא כלי יעיל שהוכיח את עצמו. ואולם, מאחר שהרמה בישראל נמוכה מאוד, יש צורך להעלותה.