כנס למידה של עמותת פעמונים – פרופ’ יורם מרגליות ואסף צחור-שי – ישראל בשנים הבאות: חברה, דמוגרפיה, תהליכים חברתיים

הרצאה שנערכה ב-29.7.2018 בכנס למידה של עמותת פעמונים להנעת תהליך התכנון האסטרטגי של הארגון. פרופ’ יורם מרגליות ואסף צחור-שי פתחו את הכנס עם ההרצאה “ישראל בשנים הבאות: חברה, דמוגרפיה, תהליכים חברתיים” שסקרה את תמונת המצב העתידית של החברה הישראלית, תוך בחינת תהליכי מאקרו רחבים ושימת דגש על אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית.