• En
 • כנס מעסיקים, סמינר לוסטיג 2016 – שלומית שהינו-קסלר ויהודית מילצקי – תעסוקת נשים חרדיות: אתגרים ומתודולוגיות בניתוח נתונים

  בכנס שנערך לבוגרות סמינר “לוסטיג” תחת הכותרת “כנס מעסיקים – תמך 2016 – חרדיות בחזית הניהול והטכנולוגיה”, הציגו חוקרות המכון החרדי למחקרי מדיניות – שלומית שהינו-קסלר ויהודית מילצקי, נתונים על שוק התעסוקה של נשים חרדיות. בפני משתתפות הכנס הוקרנה מצגת ובה נתונים אודות התפתחות שוק התעסוקה לנשים חרדיות, ומגמות שונות הקיימות בו. כמו כן הציגה החוקרת יהודית מילצקי את הנתונים שעלו ממחקר שערכה ויתפרסם בקרוב, העוסק בנשים חרדיות המועסקות בסביבת עבודה הטרוגנית.

  החוקרות הציגו בפני המשתתפות את האתגרים הקיימים בשוק התעסוקה והמגמות הרווחות בו. מהנתונים עולה כי תחום החינוך וההוראה עדיין מוביל באחוזים ניכרים – 42% מהנשים החרדיות מועסקות בתחום זה. עם זאת, הוצגו נתונים נוספים המורים על עליה חדה בשיעור המועסקים החרדיים בתחום ההייטק, בשנת 2009 הועסקו בו – 2,300 עובדים מהמגזר החרדי, ובשנת 2015 המספר כמעט שילש את עצמו ל-6,000 עובדים כאשר כ-4,000 מתוכם הן נשים.

   

   

   

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן