• En
  • לא ייתכן שלבאר שבע יהיו שלושים אלף יח”ד במסגרת הסכם גג וראש העיר יתנגד לכניסת חרדים – ד”ר חיים זיכרמן, הכנס השנתי 2017

    ד”ר חיים זיכרמן, שערך והוביל את חלק א’ של פרויקט הדיור בשיתוף משרד השיכון, התכבד להציג את העבודה שנעשתה במסגרת הפרויקט בשלב הראשון. זיכרמן הציג בפני הקהל את הנתונים הדמוגרפיים על פיהם המגזר החרדי יזדקק בעשרים השנים הבאות לכ200 אלף יח”ד. “המספרים הללו הם לא ספוקולציה של נתונים, אלו אנשים חיים וקיימים עם מספרי תעודות זהות”.

    בהמשך הדברים הוא הביע התנגדות להקמת ערים חרדיות חדשות. לדבריו, הקמתן של אלו בשנות השמונים היתה טעות קשה ופתרון האידיאלי ביותר היא הקצאת שכונות חרדיות בערים הטרוגניות “הגענו למסקנה שמדינת ישראל עשתה טעות מהמעלה הראשונה שבשנות השמונים הקימו ערים חרדיות. הפתרון הוא שכונות חרדיות בערים כלליות. אבל הבעיה בשכונות חרדיות היא ראשי הרשויות. משרד השיכון אומר שראשי הרשויות לא רוצים את החרדים. את הדבר הזה חייבים לפתור. זה לא ייתכן ולא היה עובר ביחס לשום אוכלוסיה אחרת מבחינה משפטית. הממשלה צריכה לדפוק אל  השלחן ולדרוש שיוויון. לא ייתכן שלבאר שבע יהיו שלושים אלף יח”ד במסגרת הסכם גג וראש העיר יתנגד לכניסת חרדים.”

     

    דילוג לתוכן