ליצמן שר שיכון? זה יעבוד גם לטובת החילונים (שלומית שהינו קסלר, TheMarker)

בעקבות המינוי המסתמן של שר הבריאות יעקב ליצמן לתפקיד שר הבינוי והשיכון כתבה ד"ר שלומית שהינו קסלר, המשמשת כחוקרת ראשית במכון, טור דעה בעיתון דה-מרקר.

במאמרה טוענת ד"ר קסלר כי אין לציבור החילוני מה לחשוש ממינויו של ליצמן לתפקיד גם אם זה יעשה את המצופה ממנו מטעם שולחיו ויקדם במלוא המרץ בניה לציבור החרדי, להיפך. חלק מהחשדנות והמתח בין הקבוצות נובע מחילופי גברי בשכונה החילונית הוותיקה והמזדקנת, הננטשת על ידי תושביה הוותיקים, ומתמלאת על ידי משפחות חרדיות המחפשות אחר דיור זול יחסית. זירת מאבק זאת מעצבת את החשיבה על יחסי חילונים־חרדים במרחב כמשחק סכום־אפס. שכונות שאליהן נכנסות משפחות חרדיות, מתרוקנות בהדרגה מחילונים.

פיתוח משמעותי של תכניות בניה בהתאם לתכנית האסטרטגית לדיור לאוכלוסייה החרדית 2035-2016 – יוזמה משותפת של המכון החרדי למחקרי מדיניות ומשרד השיכון, שהיוותה בסיס להחלטת הממשלה בנושא – תתרום להגדלת העוגה ולשיכוך מוקדי חיכוך פוטנציאליים בין האוכלוסיות. בליבת התכנית נמצאת הקביעה כי יש לקדם בניה מותאמת של שכונות חרדיות נפרדות בתוך ערים חילוניות וכן בניית מרחבים עירוניים בסמיכות לאזורי תעסוקה. תכנון מסוג זה יתרום להשתלבות של חרדים בעבודה ובכלכלה, ויקטין את הנטל על קופת המדינה. תכנון נכון יאפשר גם להקטין את העומס הקיים על שכונות מעורבות, כך שהמענה לשטחים והמבנים הציבוריים יינתן בשכונות חרדיות סמוכות.