• En
 • למה אישה חרדית עובדת שבע שעות בשבוע פחות מחילונית – גם במשרה מלאה (טלי חרותי-סובר, TheMarker)

  מחקרם החדש של המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, ניצה (קלינר) קסיר, וחוקרי המכון שלומית שהינו־קסלר ואסף צחור־שי, שהתפרסם בכתב העת המשפטי ‘משפט חברה ותרבות’, בוחן מה משפיע על מספר שעות העבודה השבועיות של החרדיות, ואת הדרכים שבהן המדינה והמעסיקים יכולים להגדיל את היקף התעסוקה שלהן באמצעות התאמות פשוטות יחסית.
  ממחקרם עולה כי נשים חרדיות עובדות 30 שעות בממוצע בשבוע, לעומת 37 שעות שבועיות בקרב חילוניות.
  לדברי קלינר־קסיר, “ממצאי המחקר מצביעים על שני תחומים בולטים הדורשים בחינה והתערבות ממשלתית: בתחום ההשכלה וההכשרה המקצועית, יש להשקיע בגיוון ענפי ההכשרה בסמינרים לחרדיות, תוך הכוונה למקצועות מבוקשים בתוך החברה החרדית ומחוץ לה, ובמיוחד במקצועות המתאפיינים בשכר גבוה. באשר למדינה, שמבקשת שילוב נמרץ יותר של חרדים בשוק העבודה, סבורים החוקרים כי יש צורך בהמשך בחינה והתייחסות של הצרכים הייחודיים של אמהות עובדות חרדיות, ובסוג הפתרונות שניתן לספק למשק הבית החרדי.

   

  דילוג לתוכן