• En
  • מגמה הפוכה: הציבור הכללי בישראל חוסך פחות – החרדים חוסכים יותר (אלי מזרחי, כל הזמן)

    מאמר חדש שהוכן על ידי המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות – ניצה (קלינר) קסיר (לשעבר חוקרת בכירה בבנק ישראל) ועמיתה ד”ר דמיטרי רומנוב (לשעבר המדען הראשי בלמ”ס) מציג את שיעורי החוסכים בחברה החרדית ועורך השוואה בין המגזרים השונים. מהמאמר עולה כי שיעור החוסכים בחברה החרדית בשנים 2011–2016 עלה מכ-20 אחוזים לכ-32 אחוזים (עלייה של למעלה מ-50 אחוזים), בו בזמן שבחברה היהודית הלא חרדית עלה שיעור החוסכים בקצב מתון יותר מכ-31 אחוזים לכ-38 אחוזים, ובחברה הערבית – מכ-14 אחוזים לכ-16 אחוזים. לצד זאת, בחברה החרדית נרשמה בשנים אלה ירידה בשיעור המתקשים לכסות את הוצאותיהם (נמצאים בחובות או משתמשים בחסכונות לכיסוי ההוצאות) מכ-37 אחוזים ב-2011 לכ-30 אחוזים ב-2016. אצל יהודים לא חרדים נרשמה ירידה מכ-31 אחוזים לכ-24 אחוזים, ואצל הערבים עלה השיעור מכ-36 אחוזים לכ-41 אחוזים. העלייה הגבוהה בשיעור החוסכים והירידה בשיעור הנמצאים בחובות, נרשמה על אף שממדי העוני נותרו גבוהים.

    הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

    מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

    דילוג לתוכן