• En
  • מגמות הסמינרים יוכרו, הבוגרות ייהנו משכר מקביל לבעלות תארים (חיליק ברקוביץ, ביזנעס)

    “מגמות ההייטק והבריאות הסמינרים יעמדו במקביל לכל דרישות הסף של האקדמיות המובילות, יזכו בהכרה ממשלתית והכרה ע”י בכירי התעשייה הביטחונית והפרטית בישראל. מערכת הלימודים תותאם לפי הוראות גדולי ישראל ורבני הוועדות. המשמעות: שכרן של בוגרות הסמינרים יצמח משמעותית, ללא תואר בפועל.

    מאחורי המהלך הצפוי עומד ‘המכון החרדי למחקרי מדיניות’ שמחולל בדרכו הייחודית – העושָה שימוש בכלים מחקריים, אקדמיים ועוד, המוכרים ומקובלים בגופים שמחוץ למגזר החרדי – שינויים מפליגים ביחס כלל הגורמים לציבור החרדי.

    אל המכון הגיעו תכניות הלימוד בסמינרים, אלה נבדקו לעומק באמצעות כלים מקצועיים שונים, ונמצאו הפערים הנדרשים לגישור על מנת להגיע לרמה האקדמית המותאמת לתעשייה. סקר שביצע המכון בקרב בנות סמינר בכתות הגבוהות ובוגרות סמינרים שיצאו לשוק העבודה פילח את הנתונים, ולפיהם עלו נתונים מדויקים על תוצאות ההכשרה במסלול זה או אחר וכיצד ההשמה וההתערות בשוק התעסוקה התבצעו בפועל”.

    דילוג לתוכן