• En
  • מדברים על זה: “והכן פרנסתנו..” (עמית דניאל, קול חי)

    בעקבות מחקרם החדש של ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות ואסף צחור-שי, אבי מימרן יוצא אל עולם הכלכלה החרדי ומנסה לתהות אחר ההתמודדות הכלכלית הייחודי ברחובות הערים החרדיות.

     

    דילוג לתוכן