• En
  • מדוע מוותרים החרדים על ביטוח בריאות פרטי? (רונית מורגנשטרן, ביטוח ופיננסים)

    מחקר חדש של ניצה (קלינר) קסיר ודמיטרי רומנוב מהמכון החרדי למחקרי מדיניות, מצא שביטוח בריאות פרטי נתפס כמותרות בקרב חרדים. עוד מצאו החוקרים כי למעלה מחצי מהחרדים מוותרים על טיפולי שיניים בשל קשיים כלכליים.

    דילוג לתוכן