• En
  • מה באמת חשוב לחרדים: “בריאות לפני הכל” או “העיקר הפרנסה?” (חומי ברמן, JDN)

    מה באמת חשוב לנו בחיים – בריאות, כסף, או אולי דווקא דיור הולם? מחקר שנערך ב”מכון החרדי למחקרי מדיניות” על ידי ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, דמיטרי רומנוב, עמית מחקר במכון, ואסף צחור-שי, חוקר בכיר במכון, בחן את סדרי העדיפויות של שלוש אוכלוסיות שונות בישראל – חרדים, יהודים לא-חרדים וערבים – כמו גם את שביעות הרצון מהם.

    במחקר נבדקו 10 תחומים מרכזיים המשפיעים מהותית על חיינו: בריאות, רווחה אישית וחיי משפחה, חינוך והשכלה, הכנסה ומצב כלכלי, תעסוקה, דיור, חיי קהילה וחברה, ביטחון אישי וחשיפה לפשיעה, איכות הסביבה ותשתיות ציבוריות (תחבורה, פיתוח באיזור המגורים וכד’).

    דילוג לתוכן