מוביליות כלכלית-חברתית, החברה החרדית – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר למנכ”לי עמותות קרן רש”י – 29.7.2019

ב-29 ליולי 2019, נערכה הרצאה להנהלת קרן רש”י בנושא מוביליות כלכלית-חברתית של החברה החרדית. ההרצאה הועברה על ידי ניצה (קלינר).

ההרצאה סקרה מספר נושאים:

  • תמונת מצב כלכלית-חברתית של החברה החרדית
  • מגמות על פני זמן,
  • שילוב בשוק העבודה – חצי הכוס המלאה וחצי הכוס הריקה
  • חינוך והשכלה, שירות צבאי ושירות אזרחי
  • אתגרי המדיניות
  • הדמוגרפיה, השלכותיה והמדיניות הנדרשת