מושב שלישי | איגודי עובדים

המושב השלישי בכנס עסק בנושא אפשרויות ההתאגדות של עובדים במסגרת ארגוני עובדים והאם ההתאגדות אכן יעילה כדי לשמור ולהגן על זכיותיהם, בהשתתפות נציגי ארגוני עובדים ונציגי מעסיקים מהמגזר החרדי. בפאנל השתתפו עו”ד מלאכי רפאל יו”ר החטיבה הדתית בהסתדרות הכללית ואודליה מעודה רכזת החטיבה החרדית, שי כהן ממייסדי ארגון כוח לעובדים ומיכל צ’רנוביצקי – חברה בארגון כוח לעובדים. במהלך הפאנל העלו המשתתפים מקרים שונים של עובדות חרדיות שבקשו להתאגד, ובין הדוברים השונים התפתח דין ודברים סוער בנוגע למקרים שונים בהם ארגוני העובדים התבקשו להגן על זכויותיהן של העובדות שביקשו להתאגד.

שי כהן ממייסדי ארגון “כוח לעובדים” הופיע עם מיכל צ’רנוביצקי – חברה בארגון כוח לעובדים. שי פתח את הפאנל וסיפר למשתתפים על שיתוף הפעולה עם עובדים מהמגזר החרדי בנושאים שונים ובהם בנושא המאבק על ההעסקה בשבת “ההתאגדות בציבור החרדי היא גם פתח להדגשת השותפות הרחבה במאבק על חברה צודקת והוגנת, בו המשותף בין חרדים, שומרי מסורת וחילונים רב על השונה. כך גם במאבק על השבת – יום יום המנוחה השבועי מגיע לכל אדם, והוא המתנה של היהדות לעובדים בארץ ובעולם כולו”.

עו”ד מלאכי רפאל שייסד את החטיבה הדתית בהסתדרות העובדים הכללית הופיע עם אודליה מעודה המשמשת כרכזת החטיבה החרדית בהסתדרות הכללית. עו”ד מלאכי סיפר לנוכחים על השליחות שהטיל עליו מרן הגר”ע יוסף כאשר הגיעו אליו עובדות שהתלוננו על עושק זכויותיהן “מרן זצ”ל שמע את הסיפורים ופרץ בבכי סוער. הוא ביקש ממני לעשות כל שאפשר כדי להגן על הזכויות המגיעות להן.” אודליה מעודה הציגה קשיים של עובדים חרדים, וזאת על סמך מקרים שבהם ההסתדרות נדרשה להגן על זכויות עובדים ועל הזכות להתאגדות.

יוסי בר סמנכ”ל ארגון צהר הלב המעסיק כ-1,200 נשים מהמגזר החרדי העוסקות בתחום חינוך מיוחד. בר ביקש להביא את קולם של המעסיקים להדגיש את החשיבות של התאגדות עובדים גם עבור המעסיקים. לצד זאת, הוא הפנה את האצבע המאשימה כלפי המדינה ושיטת התקצוב בה היא נוהגת כלפי המוסדות החרדים “שורש הבעיה היא התקצוב החסר שהמדינה מקציבה לעמותות. החוק מחייב את המדינה לתקצב כל תלמיד בחינוך המיוחד בתקצוב מלא, אך אם תבדקו את הנתונים תגלו שתלמידים בחינוך החרדי והערבי מתוקצבים רק ב-60% מהתקצוב המלא. למרות זאת משרד החינוך דורש מאתנו לשלם משכורות שוות כמו במגזר הכללי. אני מקבל 60% מהתקציב ונדרש לשלם 100% לעובדים. כמעסיק אני אומר לכם שעובד שישלח מכתב למשרד התמ”ת על כך שאני מפר את זכויותיו, ואפילו במכתב אנונימי – יום למחרת יופיעו פקחים בשערי המוסד בו הוא מועסק.”