• En
  • מושב שני: בריאות – ניצה (קלינר) קסיר

    המשנה ליו”ר המכון, ניצה קסיר, הציגה נתונים המצביעים על כך שתוחלת החיים בערים החרדיות היא גבוהה באופן יחסי, ונתונים נוספים המצביעים על תחושת הערכה גבוהה של מצב הבריאות, והקפדה על אורח חיים בריא. מאידך, שיעור הבדיקות המקדימות בקרב החברה החרדית הוא נמוך יחסית ושיעור הוויתורים מסיבות כלכליות על טיפולים רפואיים וטיפולי שיניים גבוה אף הוא.  קסיר ציינה כי בנושא של תפיסת הבריאות יש הבדל גדול בין החרדים לכלל האוכלוסייה. “יש קשר בין נפש לגוף, כך שאדם מרוצה ומאושר זה משליך על איכות החיים שלו ומגדיל את הסיכוי שיהיה בריא יותר, המחקרים בעולם מלמדים שגם האמונה בבורא עולם תורמת לכך. אך לא תמיד יש מודעות מלאה למצב הבריאותי.”

    דילוג לתוכן