• En
 • מחקר חדש החרדים – האוכלוסייה התורמת והמתנדבת הגדולה ביותר בישראל (גבי שניידר, הידברות)

  מחקר חדש שבדק את שיעורי ההתנדבות בישראל מגלה, כי ככל שמידת הקרבה לדת עולה – כך גדלה הנכונות להתנדב ולתרום לזולת, הן במונחי “זמן” (תרומה באמצעות פעילות פיזית) והן במונחי “כסף” (תרומה כספית). המחקר נערך על ידי שלושה חוקרים בכירים ב”מכון החרדי לחקר מדיניות“: המשנה ליו”ר המכון, ניצה (קלינר) קסיראסף צחור-שי ושקד אדר. המחקר בחן את הקשר שבין תרומה להתנדבות בכל אחת מקבוצות האוכלוסייה בחברה היהודית. מהנתונים עולה כי ישראל היא “מדינה של מתנדבים”: בשנת 2017, כ-64% מהאוכלוסייה סייעו לזולת באמצעות תרומה כספית או פעילות התנדבותית, כאשר 59% תרמו תרומה כספית ו-21% התנדבו. המחקר מראה שקיימת שונות גדולה בין אוכלוסיות בחברה, החברה החרדית מתאפיינת בשיעורי תרומה והתנדבות גבוהים יותר משאר קבוצות האוכלוסייה: 89% מבני ה-20 ומעלה תורמים כסף ו-38% מהם מדווחים על פעילות התנדבותית. בחברה החילונית – 54% הצהירו על תרומה כספית ו-21% עוסקים בהתנדבות.

   

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן