• En
  • מחקר חדש מגלה: יותר חרדים מצליחים לסגור את החודש (אלי רוטמן, כיכר השבת)

    נתונים חדשים ומעודדים, ממחקר של ניצה (קלינר) קסיר ודמיטרי רומנוב, מורים על הצלחה של חרדים בניהול התקציב החודשי המשפחתי. מסקנת החוקרים: זה גם בזכות “ערך של הסתפקות במועט ובחירה מודעת באורח חיים צנוע”.

    מהנתונים שנבדקו במכון החרדי למחקרי מדיניות עולה, כי נרשמת ירידה של כ-20 אחוזים בשיעור האנשים בציבור החרדי המתקשים לכסות את הוצאותיהם (נמצאים בחובות או משתמשים בחסכונות לכיסוי ההוצאות) – מכ-37.5 ב-2011 לכ-30 אחוזים כעת. הנתונים מצביעים גם על כך ששיעור החרדים המצליחים לחסוך מהכנסותיהם כסף לשימוש עתידי, זינק בתוך 5 שנים ביותר מ-50 אחוזים.

    דילוג לתוכן