• En
  • מחקר חדש: מחצית מהחרדים עניים אך אינם מרגישים כך (חיים שיף, ביזנעס)

    מחקר חדש של ניצה קסיר, לשעבר בכירה בבנק ישראל שכיהנה בוועדות הממשלתיות השונות לבחינת העוני ואף כיו”ר ועדת המשנה ‘כלכלה ותעסוקה’ בוועדת אלאלוף, ואסף צחור-שי מהמכון החרדי למחקרי מדיניות, מציג נתונים על פיהם מצב העוני בחברה החרדית חמור פחות מזה העולה מהמדדים הרשמיים.

    הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

    מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

    דילוג לתוכן