• En
  • מחקר מדאיג: חרדים מוותרים על טיפולים רפואיים (כיכר השבת)

    מחקר שערכו ניצה (קלינר) קסיר ודמיטרי רומנוב, העוסק בהוצאות הרפואיות של משקי הבית בישראל חושף פערים גדולים ומדאיגים בין המגזר החרדי למגזר היהודי הלא חרדי: 13% מהחרדים דיווחו כי נמנעו מטיפולים רפואיים בשל סיבות כלכליות, לעומת 8% בלבד מהלא חרדים. כ-53% מהנשאלים החרדים השיבו כי ויתרו על טיפולי שיניים בשל בעיות כלכליות לעומת 32% בקרב היהודים הלא חרדים (דתיים-לאומיים, מסורתיים וחילונים).”

    ממצאים נוספים מעלים כי בעוד רוב החרדים אינם מבוטחים בביטוח בריאות פרטי, רבים מהם מקפידים לבטח את עצמם בכיסוי של הביטוחים המשלימים של קופות החולים. שיעור בעלי ביטוח בריאות משלים של קופות החולים עומד על 83%, כפול מהשיעור בקרב הערבים ונמוך מעט מהשיעור אצל היהודים הלא חרדים.

    דילוג לתוכן