• En
  • מיקי מירו מראיין את ניצה (קלינר) קסיר (peoplebroadcasting)

    מיקי מירו מראיין את ניצה (קלינר) קסיר בעקבות מחקר חדש שערכה עם דמיטרי רומנוב מהמכון החרדי למחקרי מדיניות, מצא שביטוח בריאות פרטי נתפס כמותרות בקרב חרדים. עוד מצאו החוקרים כי למעלה מחצי מהחרדים מוותרים על טיפולי שיניים בשל קשיים כלכליים.

    הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

    מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

    דילוג לתוכן