• En
 • ניצה (קלינר) קסיר העבירה הרצאה בשולחן עגול במכון אהרן: "כיצד ניתן להגדיל את התעסוקה בהיי-טק?"

  בשולחן עגול שהתקיים ב-17.2.2019, במכון אהרן למדיניות כלכלית, הבינתחומי הרצליה, בנושא: ‘כיצד ניתן להגדיל את היקף התעסוקה בהיי-טק?’ הציגה ניצה (קלינר) קסיר את הפוטנציאל הקיים בשילוב חרדים בהיי-טק.

  את הרצאתה היא פתחה בהצגת נתוני רקע שכללו נתונים על התפלגות לפי אוכלוסיות של המועסקים במשלחי יד בהיי-טק, בהשוואה להתפלגות של המועסקים בכלל המשק; לצד נתונים על תחזיות דמוגרפיות. לאחר מכן המשיכה והציגה את היתרונות הגלומים בתעסוקת נשים חרדיות בהיי-טק, יתרונות לנשים החרדיות ולתעשייה עתירת הטכנולוגיה. את ההרצאה היא סיימה בהצגת הקשיים של נשים חרדיות בהיי-טק וצעדים נדרשים להגברת שילובם במשלחי-יד בתחום זה.

   

  קרדיט לתמונות: מכון אהרן.

  דילוג לתוכן