• En
 • מכעיס: שכר נשים חרדיות בהייטק נמוך ב-25% מהממוצע (רונן שפירא, חדשות 0404)

  ועדת המדע והטכנולוגיה דנה באפליית שכר הנשים החרדיות, המועסקות בתעשיית ההייטק. לדברי יו”ר הוועדה, אורי מקלב: “בין אם זו אפליה מובנית ובין אם פרי נתונים סותרים – חובה לטפל להקל ולפתור את הבעיה. יש מחסור בעובדי הייטק, וחובה לנצל את העובדים הקרובים והיכולות שלהם – ולא לייבא מתכנתים מחו”ל. ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות ולשעבר חוקרת בבנק ישראל, הציגה נתונים על תעסוקת נשים חרדיות. ובכלל זה נתונים על שיעור התעסוקה שלהן העומד על כ-75%. אחת מכל ארבע נשים חרדיות משתלבת באקדמיה, נמוך אמנם משאר האוכלוסייה אך במגמה עולה. כ-800-700 חרדיות לומדות מדי שנה הנדסאות תוכנה.

   

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן