מנכ"ל המכון, רועי כהן, וראש תחום תעסוקה, איציק קרומבי, בועדת המדע והטכנולוגיה בדיון בנושא עידוד הגידול בהעסקת חרדים בענף ההייטק

ועדת המדע והטכנולוגיה בראשות ח"כ עינב קאבלה התכנסה בתאריך 26.08.2020 לישיבה בנושא עידוד הגידול בהעסקת חרדים בענף ההייטק. מטעם המכון השתתפו בישיבה מנכ"ל המכון, רועי כהן, וראש תחום תעסוקה, איציק קרומבי.

מנכ"ל המכון, הציג בוועדה תכנית של המכון לקידום תעסוקת חרדים בהייטק. לדבריו, "על אף הגידול המבורך בשילוב גברים חרדים בתעשיית ההייטק, מן הראוי לשים לב כי ביחס לגודלם באוכלוסיה הגידול הוא מינורי ורחוק מאוד מלמצות את פוטנציאל ההון האנושי לו תעשיית ההייטק בארץ משוועת. לפיכך יש צורך עמוק ומשמעותי לקדם פתרונות מותאמים ואפקטיביים לשילוב הציבור החרדי בתעשייה.  על מנת להבין את תופעת פערי השכר של נשים חרדיות המועסקות בתעשיה יש להשוות את הפרמטרים הרלבנטיים: גיל וותק בענף, היקף משרה ורמת ההכשרה. כמות שנראה, בהשוואת פרמטרים אלו עולה כי אין תופעה של אפליית שכר של נשים חרדיות בענף."

המלצות המכון החרדי כפי שהוצגו בוועדה: "על מנת להעלות את רמת השכר של נשים חרדיות המועסקות בתעשיית ההייטק יש לטפל בבעיה בשורשה ולמטב את ההכשרות הניתנות בסמינרים. בימים אלו מתקיימת בקבוצה מצומצמת של סמינרים נבחרים תוכנית הכשרות תובענית אשר המכון החרדי למחקרי מדיניות הגה וקידם, תוכנית שבכירי התעשיה סמכו עליה את ידיהם. התכנית נמצאת בתהליך אישור מול משרד האוצר וגורמי המקצוע. כמו כן, יש לפתח תוכניות מותאמות לגברים חרדים. במהלך העשור האחרון יצאו לדרך תוכניות רבות, חלקן ממשלתיות וחלקן פילנתרופיות אולם כיוון שלא הותאמו לאורח החיים החרדי הייחודי לא הצליחו תוכניות אל ולשלב באופן משמעותי גברים חרדים בתעשייה. עוד כצעד משלים לפיתוח התוכניות יש להנגיש את ההכשרה לציבור החרדי ולהתאים אותה לאופיו הייחודי. אופן ההנגשה יהיה באמצעות פיתוח והקמת מרכזי הכשרה קהילתיים לחרדים. בנוסף יש לשפר את מערכי הסיוע הממשלתיים לתעסוקה ולבצע התאמה לאורח החיים החרדי ולצרכים הייחודים האופייניים לו".

לצפייה בדיון בוועדה