מנכ"ל המכון, רועי כהן, וראש תחום תעסוקה, איציק קרומבי, בועדת החוקה בדיון אודות ייצוג הולם לחרדים במגזר הציבורי

ב03.08.2020 נערך דיון בוועדת חוקה בראשותו של ח"כ יעקב אשר אודות ייצוג הולם לחרדים במגזר הציבורי. מטעם המכון השתתפו מנכ"ל המכון, רועי כהן, וראש תחום תעסוקה, איציק קרומבי.

רועי בירך על קיום הדיון החשוב בראשות יושב הראש ח"כ אשר והוסיף – המגמה מצביעה בבירור על רצון גובר והולך של נשים חרדיות וגברים חרדים להשתלב בשירות הציבורי. יש לייצר חלופות לתנאי סף שרלוונטיים לציבור החרדי שיאפשרו את ההזדמנות שלהם להשתלב בשירות הציבורי ולתרום מיכולותיהם. בהמשך למאמץ הרב של נציבות שירות המדינה, יש צורך בקביעת יעד מאקרו לתעסוקת חרדים וחרדיות בשירות הציבורי. זה המפתח להצלחה חברתית וכלכלית ואין לי ספק שהמגזר הפרטי יבחן את ההצלחה של המגזר הציבורי ויאמץ את אותם דפוסים

איציק קרומבי הוסיף ואמר כי: "צריך לתת דגש להנגשה וחשיפה למשרות בשירות המדינה. יש רבים מדי שלא יודעים שהמשרות קיימות ואיך לגשת למכרז. כמו כן, יש להכשיר תכניות כמו צוערי משרד החוץ כתכנית ייחודית לחברה החרדית".