מעוז – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר בנושא: מבוא לחוסן כלכלי-חברתי בדגש על תעסוקת קהילות – 5.2.2019

ניצה (קלינר) קסיר העבירה הרצאה במעוז ב-5.2.2019, בנושא ‘מבוא לחוסן כלכלי-חברתי, בדגש על תעסוקת קהילות’. ההרצאה עסקה במושג החוסן הכלכלי-חברתי של מדינת ישראל החוסן של קהילות, והקשר ביניהם.

את ההרצאה פתחה בדיון על מושג החוסן הכלכלי-חברתי, חשיבותו והמשמעויות של החוסן, ונתונים על החוסן בישראל. לאחר מכן עברה לנתח היבטים שונים של תעסוקה בקהילה הערבית והקהילה החרדית תוך הצגת הקשר לחוסן כלכלי-חברתי של הקהילות השונות ושל המדינה בכלל. קסיר הציגה תמונת מצב, מגמות, השלכות, צעדי מדיניות שננקטו וכיווני פעולה שנדרשים.

בהרצאתה שילבה קסיר ממצאים ממחקרים שונים שערכה בתחום, בדגש על מחקרים חדשים.