מעוז – ניצה (קלינר) קסיר – היבטים של חוסן לאומי וממלכתיות, זרקור על שילוב בתעסוקה של הקהילות השונות

ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר, הציגה במעלה החמישה, בתכנית העמיתים במעוז, הרצאה בנושא: “היבטים של חוסן לאומי וממלכתיות – זרקור על שילוב בתעסוקה של הקהילות השונות”. את ההרצאה היא פתחה בהתייחסות למושג חוסן כלכלי וחברתי – מה נכלל בהגדרה ומדוע זה חשוב, וההבחנה בין חוסן של מדינה לחוסן של קהילות. היא הציגה נתונים שונים המתייחסים לחוסן הכלכלי חברתי של ישראל, והקשר בין מצב התעסוקה של קהילות שונות והחוסן הלאומי. לאחר מכן עברה לנתח את המצב התעסוקתי של שתי קהילות – חרדים וערבים. את ההרצאה היא סיימה בהצגת כיווני המדיניות שנדרשים.