מפגש למידה במכון – אגף התקציבים והכלכלן הראשי באוצר – 8.11.2018

המכון החרדי למחקרי מדיניות קיים יום למידה במכון לאגף התקציבים ולאנשי הכלכלן הראשי המשרד האוצר. במסגרת יום העיון שמעו המשתתפים הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר, בנושא כלכלת ישראל והחברה החרדית.

בנוסף לכך, שמעו הנוכחים הרצאות מעמיתי המכון: פרופ’ יורם מרגליות, הרצאה בנושא מיסוי התא המשפחתי וגמ”חים, וישראל תיק הרצאה בנושא החינוך החרדי, כמו כן התקיים שולחן עגול עם אנשי חסד מהעולם החרדי.

תמונות מהמפגש: