• En
 • מפגש עם בוגרי קרן וקסנר – 31.12.2018

  במפגש שהתקיים במכון החרדי למחקרי מדיניות עם בוגרי קרן וקסנר וחברי צוות ב-31.12.2018, חברי הנהלת המכון הציגו את המכון ואת החברה החרדית ולאחר מכן התקיים רב שיח.

  תכנית המפגש:

  • דברי פתיחה – אלי פלאי
  • העוני בחברה החרדית: תמונת מצב, משמעויות ואתגרי מדיניות – ניצה (קלינר) קסיר
  • תכנון מול ביצוע – יצחק פינדרוס
  • דיון רב שיח.

   

  תמונות מיום העיון:

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן