• En
  • מפתיע: החרדיות מרוצות מהבוס החילוני (שיפי חריטן, בחדרי חרדים)

    מחקר ראשוני חדש אותו בצעה החוקרת החרדית יהודית מילצקי במכון החרדי למחקרי מדיניות, מעלה ממצאים מעניינים על תעסוקת נשים במקומות עבודה הטרוגניים.

    הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

    מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

    דילוג לתוכן