מקדמים את תחום הבריאות במגזר החרדי | רופאים ואנשי מקצוע בסדרת שולחנות עגולים במכון

המינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות, בליווי המכון החרדי למחקרי מדיניות, מקדם בימים אלה תהליך תכנון מדיניות ייעודית לצרכים ולאתגרים הייחודיים של החברה החרדית בתחום הבריאות.

לצורך כך, נערכו השבוע שולחנות עגולים במשרדי המכון החרדי, בהשתתפות רופאים בכירים, אנשי מקצוע וטיפול מהקהילה החרדית בהובלת צוות מחקר תחום הבריאות במכון החרדי בראשות ד"ר תמר הרטום.

בשולחנות העגולים נבחנו הנחות העבודה הקיימות, לצד מציאת פתרונות מותאמים לאוכלוסייה, בהקשר של קידום בריאות ומניעת תחלואה בקרב ילדים ושיפור ההיענות לביצוע בדיקות סקר בקרב מבוגרים.

שולחן עגול בריאות