מקרו-כלכלה של החברה החרדית והפרדוקס הכלכלי – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר להנהלת אסם, בני ברק

ב-1 לאוגוסט 2019, נערכה הרצאה להנהלת אסם במסגרת סיור היכרות עם המגזר החרדי בבני ברק בנושא מקרו-כלכלה של החברה החרדית והפרדוקס הכלכלי. ההרצאה הועברה על ידי ניצה (קלינר) קסיר.

ההרצאה סקרה מספר נושאים:

  • מגמות כלכליות בחברה החרדית
  • העוני בחברה החרדית
  • תחושת עוני
  • תרבות ותפיסות שונות
  • התנהלות כלכלית ופיננסית
  • מערכות תמיכה קהילתיות