משבר הקורונה צפיפות והידבקות בחברה החרדית – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר

ב-06.05.2020 העבירה המשנה ליו"ר ניצה (קלינר) קסיר הרצאה אודות משבר הקורונה צפיפות והידבקות בחברה החרדית. ההרצאה מבוססת על מאמר שכתבה יחד עם החוקר אסף צחור-שי – על קורונה, צפיפות וערים חרדיות.

בדבריה סקרה קסיר את הקשר שבין צפיפות והידבקות בקורונה. ישנם שני היבטים של צפיפות: צפיפות בדירת המגורים המחושבת לפי מספר נפשות לחדר, וצפיפות אוכלוסין המחושבת לפי גודל האוכלוסייה לקמ"ר למגורים. צפיפות בדירת המגורים בקרב כלל החרדים בישראל עומדת על 1.4, בדומה לצפיפות בקרב ערבים ובפער גדול מהצפיפות בקרב יהודים לא-חרדים, העומדת על 0.8. נמצא שככל שצפיפות האוכלוסין ביישוב גבוהה יותר, אכן שיעור החולים המאומתים גבוה יותר.

קשה לומר באיזו מידה היקפי התחלואה הגדולים בערים החרדיות, הם תוצאה של הפנמה מאוחרת של המצב ובאיזו מידה הם תוצאה של הצפיפות החריגה. עם זאת, אין ספק שהצפיפות הרבה ביישובים החרדים מאיצה את התהליך והיא קריטית להבנה של היקפי ההידבקות הגדולים ולמדיניות שתסייע בהאטת קצת ההידבקות.

נתונים אלה מדגישים את החשיבות שבמתן מענה מהיר לאזורים צפופים (יישובים חרדים,ערבים ואחרים) ומתן התייחסות מיוחדת עבורם גם בעתיד לצמצום היקפי ההדבקה.