משפט ועוני בחברה החרדית – ניצה (קלינר) קסיר, כנס השתלמות “משפט ועוני”

המשנה ליו”ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר, הרצתה בכנס השתלמות מקצועית בנושא “משפט ועוני” שנערך עבור עורכי דין ויועצים משפטיים בשירות המדינה.

בהרצאתה הציגה קסיר מאפיינים שונים של העוני בציבור החרדי, וביניהם: אופני ההתמודדות של החברה החרדית עם עוני, ארגוני סיוע ומעורבות הקהילתית, התנהלות כלכלית, סוגיית הגמ”חים ועוד. קסיר ציינה כי מבחינת סוגיית העוני במגזר החרדי צפה שאלת מדיניות שיש ליתן עליה את הדעת – הואיל והעוני בחברה החרדית נובע בחלקו הגדול מבחירה בדרך חיים תוך התבססות על סיוע מהקהילה, מהי חובתה של המדינה, ומה מידת המעורבות הממשלתית הרצויה בנושא העוני ומהו אופייה?

עם זאת, היא ציינה כי בהתאם לכך שרמת ההכנסות הנמוכה של החברה החרדית משפיעה על מצבו הכללי של המשק, הוא דורש נקיטת צעדי מדיניות שיסייעו להגדלת ההכנסות העצמיות בחברה החרדית, ואלו צריכים להיעשות תוך התחשבות במאפייניה הייחודיים.