מתנדבים בחברה בחרדית – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר במרכז כיוון בירושלים (ג’וינט)

בחודש מאי העבירה ניצה (קלינר) קסיר הרצאה בג’וינט מרכז כיוון בירושלים. ההרצאה עסקה במתנדבים בחברה החרדית.

ההרצאה עסקה במספר נושאים:

    • התנדבות – הגדרות ומניעים
    • המשגת ההתנדבות בחברה החרדית ומניעיה
    • התנדבות – השוואה בין אוכלוסיות
    • סיוע לזולת הקשר בין תרומה והתנדבות
    • התנדבות בהשוואה בין-לאומי