ניצה (קלינר) קסיר חברה בוועד המנהל של האגודה הישראלית לכלכלה וחברת מועצת האגודה

המשנה ליו"ר, ניצה (קלינר) קסיר מונתה ב-2019 לכהן כחברה במועצת האגודה הישראלית לכלכלה והחל מה-2020 גם חברת הוועד המנהל של האגודה.

האגודה הישראלית לכלכלה היא אכסניה לשיח מקצועי ולהפריה הדדית בין כלכלני ישראל מן האקדמיה וממגזרי המשק. היא תורמת לחקר המשק הישראלי וגם לשלל הנושאים בהם עוסקים הכלכלנים בישראל.