נעורים בחברה החרדית – מנהלי מחלקות נוער, רשויות מקומיות – 19.2.2020 – ניצה (קלינר) קסיר

ב-19 לפברואר העבירה המשנה ליו"ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר הרצאה בפני מנהלי מחלקות נוער ברשויות מקומיות. בהרצאה סקרה קסיר במבט פנורמי סוגיות מרכזיות הנוגעות למרקם החיים של חברה החרדית, בכללן: דמוגרפיה, התבדלות בקהילות, השכלה ותעסוקה ומצב כלכלי. אלו נדונו כנושאים בפני עצמם וכמצע לנושא שניצב בלב ההרצאה – סוגיית הנוער החרדי.

בדבריה עמדה קסיר על ההבדלים העמוקים בין אתוס הנעורים בחברה הכללית ודפוסי ההתנהגות המקובלים בה בתקופת גיל זו, לבין אלו הרווחים בחברה החרדית. בעוד שבחברה הכללית נתפסים הנעורים כ"אביב החיים", ומתאפיינים באוטונומיה, ספונטניות, וחופש לחיפוש וגיבוש הזהות העצמית, בחברה החרדית האתוס המכונן הוא דווקא של הזיקנה והמתינות, והמערכות החברתיות – ומערכת החינוך בראשן – ממשטרות כל אספקט בחיי הנערים. כפי שהסבירה קסיר, ההבדלים הללו נגזרים מהבדלי עומק בעמדות הנוגעות למעמד הפרט ויחסו לקהילה.

ההרצאה נחתמה במבט צופה פני עתיד, הסוקר את האתגרים העומדים בפני הקהילה החרדית בחינוך להתבדלות בעולם בו הגבולות הולכים ומתמוססים.