• En
 • נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין: “לב ליבתה של התקווה הישראלית החדשה”

  את הכנס השנתי של המכון, התכבד לפתוח כבוד נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין. את פניו קיבל בברכה יו”ר ומייסד המכון אלי פלאי, אשר ציין בדבריו כי עקרונות הפעילות של המכון הינם תואמים לחזון השבטים עליו מרבה הנשיא לדבר בהזדמנויות שונות. עורכי המחקר ניצה (קלינר) קסיר ודמיטרי רומנוב הגישו לנשיא המדינה את הספר.

  נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין נשא דברים ובירך את יו”ר המכון ואת עורכי מחקר “איכות חיים של אוכלוסיות בחברה החרדית” בו עסק הכנס. הוא ביקש להדגיש את חשיבותו של המחקר ואף צוטט מתוך הדברים שנכתבו בו “יש חשיבות מיוחדת לפרויקט מדדי איכות החיים שלדיון בו התכנסנו כאן היום. הטענה המעניינת היא שלכל שבט יש מדד איכות חיים משלו. כפי שמחברי הפרויקט כתבו ואני מצטט  – יש צורך ראשוני להתוויית דרכי פעולה ובגיבוש ערוצי שיח שבהם יוכלו סוגיות אלו לעלות לדיון משותף תוך מתן ביטוי אמיתי לצרכים השונים של כל חלק וחלק באוכלוסייה. – אנו אכן יכולים לקיים חברה שמורכבת מקהילות שונות שיכולות לחיות אלו עם אלו גם ללא הסכמה עם אותם דברים. אני בטוח שבסופו של דבר הצורך של כולנו יחד לקיים חברה ישראלית טובה יגבר. האמירה של הפרויקט הזה לא מהווה רק מנהיגות אמיצה ואחראית שיכולה לעורר תזוזה, אלא אף מבטאת את לב ליבתה של התקווה הישראלית החדשה. המטרה היא דיון משותף שיכול לתרום תרומה מכרעת לכל חלק באוכלוסייה, זו עמדה מנהיגותית שמשדרת תפיסת אחריות ציבורית חרדית.”

   

   

   

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן