• En
 • ניצה (קלינר) קסיר הציגה בדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת, “נשים חרדיות בשוק העבודה – בדגש על ההיי-טק: נתונים, מגמות ואתגרים”, 24.12.2018

  בדיון שהתקיים בוועדת המדע הטכנולוגיה של הכנסת, ביום ה-24.12.2018, בנושא אפליית נשים בהיי-טק, הציגה ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, הרצאה בנושא: נשים חרדיות בשוק העבודה – בדגש על ההיי-טק: נתונים, מגמות ואתגרים.

  בהרצאה הציגה קסיר את ההיבטים הסוציולוגיים-תרבותיים של הנשים החרדיות, המשליכים על השתלבותן בשוק העבודה. היא הציגה נתונים על מגמות בתעסוקה ובהשכלה, נתונים על סוג ההכשרה ומקצועות הלימוד, משלחי היד וענפי התעסוקה שבהן הן משתלבות.

  קסיר הציגה גם נתונים מסקר שנערך במכון החרדי למחקרי מדיניות, בקרב בוגרות סמינרים בולטים בחברה החרדית, בפרט היא השוותה בין מצבן של נשים שלמדו במסלולים של מקצועות בתחום ההיי-טק בהשוואה לנשים שסיימו מסלולים אחרים. ממצאי הסקר מלמדים כי מצבן בשוק העבודה של הבוגרות במסלול של מקצועות בתחום ההיי-טק טוב בצורה משמעותית משל מסלולים אחרים: ברמת השכר, בשביעות הרצון מהמקצוע, בהיקף המשרה, במשך הזמן שלקח עד למציאת העבודה הראשונה ועוד.

  לקראת סוף ההרצאה היא הראתה נתונים על רמת השכר הממוצעת של נשים חרדיות המועסקות במשלחי יש בתחום ההיי-טק, בהשוואה לרמת השכר של נשים מאוכלוסיות אחרות. היא הציגה הסברים לפערי השכר לצד כיווני פעולה הנדרשים על מנת שרמת שכרן תעלה.

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן