• En
  • נשים חרדיות – מהקבוצות החלשות במשק (עידן יוסף, News1)

    רוב השכירים החרדיים אינם מאוגדים. נשים חרדיות הן המובילות בהגשת תלונות על הפרת זכויותיהן במקום העבודה.כך עולה מנייר שמפרסמים חוקרי המכון החרדי למחקרי מדיניות, ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי.

     

    דילוג לתוכן