‘סדר ישראלי חדש’ והחוסן הלאומי של מדינת ישראל- הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר ב’צוערים לשירות המדינה’

ב-22 למאי 2019 העבירה ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר, הרצאה בצוערים בשירות המדינה בנושא: ’סדר ישראלי חדש’ והחוסן הלאומי של מדינת ישראל.

ההרצאה נסובה סביב דברי נשיא המדינה בנאום ארבעת השבטים: “התהליכים הדמוגרפיים יצרו למעשה ‘סדר ישראלי חדש’, שבו ‘ארבעה שבטים מרכזיים’: חילונים, דתיים, חרדים וערבים, שהעוינות ביניהם גוברת. מדובר במציאות בעלת השלכות מרחיקות לכת על החוסן הלאומי של מדינת ישראל. “

בהרצאה ניתחה קסיר את החוסן הלאומי של מדינת ישראל. לאחר דיון במשמעות של החוסן הלאומי עברה להתמקד בחוסן הכלכלי על היבטיו השונים. בעוד המצב הכלכלי של מדינת ישראל טוב מאוד, התמונה העולה מפרמטרים של צמיחה מכלילה וצמיחה בר קיימא בעייתית ומעוררת דאגה. כך למשל, ישראל ממוקמת במקום האחרון במדד צמיחה מכלליה של WEF, ופריון העבודה בישראל נמוך מאוד.

אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני המשק הישראלי הוא שילובם בכלכלה ובחברה של אוכלוסיות מגוונות, וכפי שעולה מהניתוח של ה-OECD בעיקר של החרדים והערבים שמשקלם באוכלוסייה הוא כשליש, וגדל ולפי התחזיות יגיע בעוד פחות מחמישים שנים ללמעלה ממחצית. קסיר הציגה תמונת מצב של שוק העבודה והעוני, מגמות על פני זמן, המדיניות שננקטה והשלכותיה, אתגרים ומה נדרש מהמדיניות. ההרצאה התבססה על סדרה רחבה של מחקרים שבהם הייתה שותפה קסיר.