• En
  • סקר מדאיג: 53% מהנשאלים החרדים ויתרו על טיפולי שיניים בגלל בעיות כלכליות (רדיו כל האמת)

    המכון החרדי למחקרי מדיניות פרסם מחקר של ניצה קסיר, לשעבר חוקרת בכירה בבנק ישראל ומנהלת יחידות שוק העבודה ומדיניות הרווחה, וד”ר דמיטרי רומנוב, לשעבר המדען הראשי של הלמ”ס, בו נאמר כי 13% מהחרדים דיווחו כי נמנעו מטיפולים רפואיים בשל סיבות כלכליות לעומת 8% בלבד מהלא חרדים. כ־53% מהנשאלים החרדים השיבו כי ויתרו על טיפולי שיניים בשל בעיות כלכליות לעומת 32% בקרב היהודים הלא חרדים.

    דילוג לתוכן