עבודה ורווחה לרווחת האזרחים – ניצה (קלינר) קסיר ואתי פרץ מסבירות למיכאל מירו את היתרונות במשרד מאוחד "עבודה ורווחה"

ניצה (קלינר) קסיר, שהקימה ושימשה כראש תחום שוק העבודה ומדיניות רווחה בחטיבת המחקר בבנק ישראל, ואתי פרץ, יו"ר ארגון העובדים הסוציאליים לשעבר, חברו יחדיו לשיחה עם מיכאל מירו על היתרונות הגלומים בחיבור של משרד העבודה לרווחה.

קסיר פתחה ואמרה שיש שיקולים ויש היגיון במערך שילוב שונה – למשל עבודה עם משרד הכלכלה, כי הרי היא אינפוט לתוצר. אולם הדגישה קסיר כי לדעתה ראוי יותר לשלב עבודה ורווחה בגלל הבעיות במשק.

בנוסף, כיוון נוסף שצריך לתת עליו את הדעת והוא מערך התמריצים. קצבאות הן כלי חשוב לסיוע לשכבות נזקקות, אולם קצבאות גדולות מידי עלול להוות תמריץ שלילי לעבודה. רק מתוך ראיה מתכללת המאזנת בין הצרכים השונים ניתן לגבש מדיניות טובה ויעילה ולפיכך ראוי לשלב את משרד העבודה עם הרווחה.

האיחוד צריך להיות עמוק, כולל ומקיף ולא קוסמטי בלבד. על האיחוד להתבצע מדרגת השטח עד לשלב המשרד ועליו לבוא לידי ביטוי בתקציב מאוחד מהותית. דהיינו הרציונל התקציבי צריך להיות שלוב ביסודו ומתכלל את שני החלקים ורואה בהם איברים של אותו גוף, ולא להקצות דה יורה תקציב אחד משותף אולם דה פאקטו תקציב נפרד לכל משרד.

בנוסף שוחחו קסיר ופרץ על מקומו של הביטוח הלאומי וחשיבותו בכל הקשור למדיניות הרווחה במדינת ישראל.