• En
 • עובדות אחרת, אשת חיל מי ימצא (ניצן צבי כהן, דבר ראשון)

  נשים חרדיות: מפרנסות עיקריות, מועסקות בחלקי משרה ורובן מורות.
  המכון החרדי למחקרי מדיניות: “אם מגמת המדיניות בשנים האחרונות הייתה לדחוף את הנשים לתעסוקה ולהגדיל את היקף תעסוקת הנשים – אנחנו אומרים שצריך לדבר גם על איכות התעסוקה”

  הנתון הזה עולה ממחקר חדש של המשנה ליו”ר ‘המכון החרדי למחקרי מדיניות’, ניצה (קלינר) קסיר וחוקרי המכון ד”ר שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי.

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן