• En
  • עובדות אחרת, אשת חיל מי ימצא (ניצן צבי כהן, דבר ראשון)

    נשים חרדיות: מפרנסות עיקריות, מועסקות בחלקי משרה ורובן מורות.
    המכון החרדי למחקרי מדיניות: “אם מגמת המדיניות בשנים האחרונות הייתה לדחוף את הנשים לתעסוקה ולהגדיל את היקף תעסוקת הנשים – אנחנו אומרים שצריך לדבר גם על איכות התעסוקה”

    הנתון הזה עולה ממחקר חדש של המשנה ליו”ר ‘המכון החרדי למחקרי מדיניות’, ניצה (קלינר) קסיר וחוקרי המכון ד”ר שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי.

    דילוג לתוכן