• En
  • יהודית מילצקי: עובדות חרדיות חשות שליחות לייצג את העולם החרדי בסביבת עבודה הטרוגנית

    חוקרת המכון החרדי למחקרי מדיניות יהודית מילצקי הציגה בכנס השנתי מחקר ראשוני ואיכותני אותו ערכה במסגרת עבודתה במכון. המחקר סקר את תנאי עבודתן וחוויותיהן האישיות של נשים חרדיות המועסקות בסביבת עבודה הטרוגנית, מהמחקר עולה כי נשים אלו מרוצות מהתנאים בסביבת העבודה שלהן, ומרביתן אף ציינו כי הופתעו מנכונותם של המעסיקים להתאים עבורן את התנאים הנדרשים להן כנשים חרדיות “המחקר מצביע על כך שההתאמות הנדרשות  מהמעסיקים הן לא גדולות מידי, והתמורה להשקעה המינימלית הזאת גדולה פי כמה מונים, כשהאישה משתלבת בצורה מוצלחת כעובדת אפקטיבית ונאמנה” אמרה מילצקי.

    ההרצאה המלאה:

    יהודית מילצקי היא בוגרת תואר שני בפסיכולוגיה חברתית-ארגונית באוניברסיטה העברית ובוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי מזרח תיכון. שימשה כיועצת ארגונית במכון ‘צפנת’. מנחת קבוצות ומפתחת תוכניות הכשרה והדרכה בארגונים ובמוסדות

    דילוג לתוכן