עני וטוב לו – הפרדוקס הכלכלי בחברה החרדית – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר למובילים פיננסיים, ג’וינט ישראל אלכא

ב-29 לאוקטובר 2019, נערכה הרצאה למובילים פיננסיים בג’וינט ישראל אלכא, בנושא עני וטוב לו – הפרדוקס הכלכלי בחברה החרדית על ידי ניצה (קלינר) קסיר.

ההרצאה נערכה במסגרת תכנית “מובילים פיננסיים”. רציונל התוכנית – ” המערכת הפיננסית כוללת מגוון של גופים אשר אינם רואים עצמם בהכרח כחלק ממכלול (שבו השלם גדול מסך חלקיו). חיזוק תפיסה הוליסטית ואתוס משותף – תסייע לעיצוב ושדרוג המערכת. שינוי מערכתי שכזה דורש רשת סוכני שינוי בעלי שפה ועקרונות משותפים, כישורים אישיים והבנת השדה אשר תפעל לעיצוב ושיפור המערכת הפיננסית לטובת התמודדות עם האתגרים וההזדמנויות שבפניה”.

ההרצאה כללה מספר נושאים:

  • הכנסה כלכלית, תמונת מצב אובייקטיבית וסובייקטיבית
  • ממדים שונים של עוני
  • עוני ותפיסות תרבותיות
  • התנהלות כלכלית
  • תמיכה קהילתית
  • שאלות מדיניות