• En
  • פאנל התנדבות וארגוני סיוע קהילתיים

    בסיום המושב הראשון נערך פאנל שעסק בנושא התנדבות וארגוני סיוע קהילתיים בחברה החרדית, בהנחיית חבר הנהלת המכון ומ”מ ראש עיריית ירושלים יצחק פינדרוס. הפאנל נפתח על ידי פינדרוס בהצגת נתוני מחקר איכות החיים המדגישים את הפער הקיים בין שיעור העוני הגבוה שקיים בחברה החרדית לבין תחושת העוני שהיא נמוכה וקרובה בהיקפה לשיעור הקיים בחברה הכללית. בפאנל השתתפו יו”ר ארגון פעמונים, דוד קוכמייסטר, ונציגי קופות צדקה קהילתיות מהערים החרדיות מודיעין עלית וביתר עילית. במהלך הפאנל עלו שאלות הנוגעות לאופני ההתמודדות של משקי הבית במגזר החרדי עם רמת ההכנסות הנמוכה, הצמצום בהוצאות משק הבית, והגורמים לשיעור הגבוה של שביעות הרצון מהמצב הכלכלי.  

    דילוג לתוכן