פודקאסט חיות כיס: פרק 151: מה יקרה עם החרדים? בהשתתפות המשנה ליו"ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר

המשנה ליו"ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר, התראיינה לכתב הכלכלי של רשות השידור הציבורית 'כאן', שאול אמסטרדמסקי.  קטעים מהראיון שולבו בפודקאסט "חיות כיס" שהוקדש לשאלת השפעת משבר הקורונה על החברה החרדית.

בראיון עמדה קסיר על העובדה ששני העוגנים הכלכליים המרכזיים של החברה החרדית –  עבודה ותמיכות, צפויים להיפגע משמעותית.

על מנת להבין את עוצמת הפגיעה המליצה קסיר לעיין בדו"ח שיעור דורשי העבודה של סוף חודש מרץ. הדו"ח הקשה משקף רק את שיעור דורשי העבודה בפועל. כלומר, יש לא מעט אנשים שהיו בעבר מועסקים (לפחות באופן חלקי) ולא זכאים לסיוע מהביטוח הלאומי ומי שלא זכאי לא ניגש ללשכות ולא מופיע בסטטיסטיקה של דורשי העבודה. כיוון שבקרב החרדים יש רבים שעובדים בעבודות מזדמנות, לא מדווחות, עסקים קטנים בבית, או כאלו המועסקים על בסיס שעתי או תקופתי, כל אלו לא פונים לביטוח הלאומי ולפיכך לא משתקפים בדו"ח. משכך, התמונה הקשה של דו"ח דורשי העבודה הינה למעשה חלקית ולא משקפת את ההיקף המלא של פגיעת הנגיף בכלכלה הישראלית בכלל ובחברה חרדית בפרט.

גם העוגן השני – תשלומי העברה, עתיד להתדלדל משמעותית. לצד ההכנסה מתעסוקה נשענת החברה החרדית על קצבאות המוענקות ישירות על ידי המדינה והנחות על שירותים, כמו גם תמיכות מחו"ל ומהארץ. כל אלו עתידים להצטמק ובכך לפגוע אנושות בכלכלה החרדית.

קסיר אף ניפקה תחזית עתידית. אמנם השפעותיו של המשבר עדיין מתגלות לנגד עינינו וכמובן אי אפשר לדעת מה יוליד יום – ייתכן שהמשבר יוביל לסגירות גדולה יותר, אולם לדבריה, סביר יותר להניח שהכורח יוביל להשתלבות בתעסוקה.